எச்சரிக்கை! குழந்தைகள் விடயத்தில் கவனமாக இருங்கள்!

Share this post:

 

கீரை சமைக்கும் முன் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.

அதில் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் அட்டை தவறுதலாக ஒரு குழந்தையின் உயிருக்கு ஆபத்தாக மாறிய உண்மை சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது.

குழந்தைகள் விடயத்தில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்…

கீரைகளை சமைக்கும் பொழுது எச்சரிக்கையாக இருங்கள்…

1-1

2-2

3-2

4-2

Share This:
Loading...

Related Posts

Loading...