மிகவும் சந்தோஷமான நாடுகளின் பட்டியலில் வல்லரசு நாடுகளை பின்தள்ளிய இலங்கை!

Share this post:

sri

உலகில் மக்கள் சந்தோஷமாக நீண்ட ஆயுளுடன் வாழ்வதற்கு ஏற்ற நாடுகள் எவை என்ற பட்டியலை Happy Planet Index வெளியிட்டுள்ளது. 140 நாடுகள் இதன்கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

இந்தப்பட்டியலில் முதல் 30 இடங்களுக்குள் இலங்கை உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், அவுஸ்திரேலியா, அமெரிக்கா, கனடா, பிரித்தானியா, சீனா, இந்தியா, நியூசிலாந்து உள்ளிட்ட நாடுகள் முதல் 30 இடங்களுக்குள் இடம்பெறவில்லை.

ஆனால் இலங்கை 28வது இடத்தில் இருக்கிறது. முதல் 30 இடங்களிலுள்ள நாடுகளின் பட்டியல் வருமாறு,

1 Costa Rica

2 Mexico

3 Colombia

4 Vanuatu

5 Vietnam

6 Panama

7 Nicaragua

8 Bangladesh

9 Thailand

10 Ecuador

11 Jamaica

12 Norway

13 Albania

14 Uruguay

15 Spain

16 Indonesia

17 El Salvador

18 Netherlands

19 Argentina

20 Philippines

21 Peru

22 Palestine

23 Brazil

24 Switzerland

25 Tajikistan

26 Guatemala

27 Belize

28 Sri Lanka

29 Venezuela

30 Algeria

Share This:
Loading...

Related Posts

Loading...