நடைமுறைக்கு வந்த புதிய மோட்டார் வாகன சட்டங்கள் – சாரதிகளே எச்சரிக்கை..!

Share this post:

tra

சீட் பெல்ட் போடாமல் சென்றால் (Without Seat Belt ) Rs. 1000

புகை சான்று இல்லாமல் சென்றால் (Without PUC) Rs. 1500

இன்சுரன்ஸ் இல்லாமல் சென்றால் (Without Insurance) Rs. 10000

வாகன பதிவு சான்று இல்லாமல் சென்றால் (Without paper ) Rs.5000 + வாகனத்தை நீதீமன்றத்துக்கு எடுத்துச்செல்லப்படும்
(Vehicle will be taken to court..)

ஒட்டுநர் உரிமம் இல்லாமல் சென்றால் (Without license) Rs.10000 வாகனம் பறிமுதல் செய்யப்படும்

வாகனத்தில் செல்லும்போது ஒரிஜினல் சான்றுகளை எடுத்து செல்லவேண்டும் (All original papers should be taken along while Driving)

அலைபேசியில் பேசிக்கொண்டு வாகனத்தை இயக்கினால் (Mobile while driving) Rs. 5000

Share This:
Loading...

Related Posts

Loading...