கடைக்குள் முதலாளிக்கு வேட்டு வைக்கும் பெண்!! நடந்தது இதுவா?? தீயாக பரவும் காட்சி (Video)

Share this post:

pe

என்னம்மா முதலாளிக்கு காட்டுற விசுவாசம் இதுவா? பல கடை முதலாளிகள் தொழிலாளர்கள் மீது வைக்கும் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தமது செயற்பாடுகளைச் செய்வது வழமை..

அப்படியான நிலையில் சில கடைகளில் நம்பிக்கைக்கு குந்தகம் விளைவிப்பது நாகரீகமா…

பல முதலாளிகளின் எதிர்காலம் தொழிலாளிகளின் கைகளில் உள்ள நிலையில் இப்படி நடப்பது எப்படிப் ஏற்கப் படும்…

தொழிலாளர்களை முதலாளிமார் மதிப்பார்களா….

Share This:
Loading...

Recent Posts

Loading...