மலேசியாவில் தமிழ்ப் பெண்மணி ஒருவர் சபாநாயகராகத் தெரிவு..!

Share this post:

ta

மலேசியாவில் தமிழ்ப் பெண்மணி சபாநாயகராகினார் உலகில் முதன் முறையாக ஒரு நாட்டின் பாராளுமன்றத்தில் தமிழ்ப் பெண்மணி சபாநாயகர் ஆனார்..

திருமதி எஸ். தங்கேஸ்வரி அவர்கள் இன்று மலேசிய நாட்டின் பாராளுமன்றத்தில் சபாநாயகராக வெற்றி பெற்று பதவி ஏற்றார்.

Share This:
Loading...

Related Posts

Loading...