நடு வீதியில் உருண்டு பிரண்டு சண்டைபோட்ட இலங்கைப் பெண்களின் சண்டையால் கதி கலங்கிய மக்கள்..!!!

Share this post:

 

கொழும்பில் சனங்கள் அதிகமாக கூடும் பகுதியில் பெண்கள் இருவர் சன்டையிட்டு அனைவரையும் சங்கடத்திற்குள்ளாகியுள்ளது…

எதிர்பாராத விதமாக எதிரும் புதிருமாக சந்தித்த பெண்கள்…. எந்த ஒரு விளக்கமும் இல்லாமல் மக்கள் குழப்பமடைந்துள்ளனர்….

மக்கள் மனங்கள் எப்படி பொது இடத்தில் இது சரி இப்படி பெண்கள் தகுமா என

Share This:
Loading...

Related Posts

Loading...